رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات

66395500
rokhlaser@gmail.com

درباره

رخ لیزر , مجموعه ای که میتوانید به آن اعتماد کنید

شما تولید کننده و صنعتگر ورق کار میتوانید بهترین خدمات را تجربه کنید

طراحی از طریق ساخت

در رخ لیزر ما به آخرین نرم افزارهای 2D و 3D مجهز هستیم و قادر خواهیم بود نقشه ها را در همه فرمتها پردازش کنیم.