رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات

66395500
rokhlaser@gmail.com

خدمات

کیفیت , دقت و شیوه های اقتصادی را با بهترین خدمات ارائه میکنیم

فقط برای شروع سفارش چند مرحله ساده خواهید داشت

1 - ارسال فایل از طریق ایمیل یا تلگرام

2 - تایین کردن متریال و ضخامت

3 - ارائه گزارش دقیق ما به شما قبل از انجام سفارش

4 - تهیه متریال

5 - تولید محصول

6 - تحویل سفارش