رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات

66395500
rokhlaser@gmail.com

برش لیزر آهن

تولید قطعات با تیراژ بالا با متریال آهن و برش لیزر همیشه به صرفه ترین خواهد بود