رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات

66395500
rokhlaser@gmail.com

برش لیزر استیل

هیچ روشی بهتر از برش لیزر برای تولید قطعات بر روی جنس استیل نیست

برای تولید قطعات بر روی استیل به هیچ روش مقرون به صرفه تر و با کیفیت تر از لیزر فکر نکنید

مجموعه رخ لیزر توانایی و تجربه کافی برای بهترین کیفیت سوییسی برش لیزر استیل را در خود دارد